Over Ons

Het ATR 

De gemeente Rotterdam, en de uitvoeringsorganisatie Rotterdam Top Sport (RTS) hebben aangegeven, naast de breedtesport, een groot belang te hechten aan de ontwikkeling van de topsport in Rotterdam. Hiertoe ondersteunt RTS een aantal overkoepelende/regionale talentcentra van diverse sportdisciplines. Voor de atletiek is dat het Atletiek Trainingscentrum Rotterdam (ATR), opricht in nauwe samenwerking met de Atletiekunie en Rotterdam Topsport door de beide Rotterdamse atletiekverenigingen Rotterdam Atletiek en PAC. Gezamenlijk hebben zij de visie dat er meer mogelijk is ter ondersteuning van talentvolle atleten van deze verenigingen en van atletiekverenigingen in de directe omgeving. Dit heeft tot het opstellen van meerjarenbeleid geleid en de oprichting van het ATR. Het ATR is officieel een gecertificeerd Regionaal Talenten Centrum van de Atletiekunie. Het Atletiek Trainingscentrum Rotterdam is in middels uitgegroeid tot het op een na grootste trainingscentrum van Nederland. 


Doelstelling 

Door te investeren in het ATR wordt er een bijdrage geleverd om jongeren binnen de atletieksport naar een hoger niveau te brengen, de overstap te laten maken van de breedtesport naar de (sub)topsport. De bedoeling is meer (regionale) atleten te laten deelnemen in de nationale top, met meer medaillekandidaten op nationaal en internationaal niveau. De Rotterdamse verenigingen willen hiermee een sterkere positie binnen de prestatiegerichte atletiek innemen. Deze ambitie is dezelfde als die van Rotterdam Topsport en de Atletiekunie. 

Het ATR biedt op vijf verschillende disciplines extra training en ondersteuning, voor de doelgroepen 12- 15, 15-19 en 19 jaar en ouder. De disciplines sprint, horde en midden-lange afstand bieden een volledig Full-Time programma aan waarin atleten alle trainingen bij het ATR kunnen afnemen. De volledige regie over het trainingsprogramma ligt dan bij het ATR. Het ATR is hiermee een volwaardig alternatief voor het nationale trainingscentrum op Papendal. Voor de doelgroep tot 15 jaar is er de groep: explosief. De desbetreffende groep beoefend de explosieve onderdelen binnen de atletiek (springen, sprint-horde en werpen). Dit wordt aangeboden in twee additionele trainingen per week. Ook biedt het Atletiek Trainingscentrum Rotterdam atletieknummers aan met betrekking tot werpen. Dit betreft de onderdelen: Kogelstoten en Discuswerpen. Deze programma’s zijn niet Full-Time af te nemen bij het ATR en dienen te ondersteuning van de trainingen op de eigen atletiekvereniging.